rozsirovanie-bratislavskeho-vodovodu-na-zaciatku-20.-storocia-–-135-rokov-bratislavskej-vodarne

Rozširovanie Bratislavského vodovodu na začiatku 20. storočia – 135 rokov bratislavskej vodárne

K prvému rozšíreniu bratislavskej vodárne prišlo v roku 1906, kedy bolo potrebné pre stúpajúcu spotrebu vody a nárast obyvateľstva postaviť druhú studňu na ostrove Sihoť. Celkové denné množstvo dodávanej vody sa zvýšilo z 3000 m³ na 5781 m³, čo pri 70 tisícovom obyvateľstve predstavovalo dennú […]