pri-rekonstrukcii-cunovskeho-kastiela-pouzivame-unikatny-stroj,-ktorym-recyklujeme-stavebny-material

Pri rekonštrukcii čunovského kaštieľa používame unikátny stroj, ktorým recyklujeme stavebný materiál

Zachraňujeme ďalší klenot kraja, kaštieľ v Čunove. Pamiatku nielen obnovíme, ale premeníme na moderné ekocentrum s nadnárodným významom. Pri prácach používame ekologický stroj, ktorým odseparujeme zeminu a kamene. Tie budú opätovne využité pri stavbe. Zdedili sme v regióne viacero pamiatok, ktoré boli v havarijnom stave a bez investície […]

sav-pripravila-vzdelavaci-program-kreativna-veda-pre-ziakov-zakladnych-skol

SAV pripravila vzdelávací program Kreatívna veda pre žiakov základných škôl

Program zameraný na rozvoj kritického a vedeckého myslenia detí s názvom Kreatívna veda prináša do škôl zážitkové vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technická výchova. Jeho autormi sú vedci zo Slovenskej akadémie vied, ktorí ho vytvorili s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu […]

Stretnutia so živou históriou …

Stretnutia so živou históriou V posledných dňoch školského roka 2021/2022 zažila naša škola množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktorých cieľom bola popularizácia moderných dejín Slovenska s dôrazom na prevenciu extrémizmu, fanatizmu, odmietnutia dezinformácií a hoaxov, každej budúcej totality a za prijatie slobody a hlavne zodpovednosti […]

Stretnutia so živou históriou

V posledných dňoch školského roka 2021/2022 zažila naša škola množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktorých cieľom bola popularizácia moderných dejín Slovenska s dôrazom na prevenciu extrémizmu, fanatizmu, odmietnutia dezinformácií a hoaxov, každej budúcej totality a za prijatie slobody a hlavne zodpovednosti za ňu. V spolupráci s o.z. Living Memory a PF Trnavskej univerzity […]