V posledných dňoch školského roka 2021/2022 zažila naša škola množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktorých cieľom bola popularizácia moderných dejín Slovenska s dôrazom na prevenciu extrémizmu, fanatizmu, odmietnutia dezinformácií a hoaxov, každej budúcej totality a za prijatie slobody a hlavne zodpovednosti za ňu.

V spolupráci s o.z. Living Memory a PF Trnavskej univerzity patríme medzi vybrané školy zapojené do unikátneho projektu „Občianske vzdelávanie pre demokraciu“, ktorý je podporený priamo z programu ACF – Slovakia. Na pôde školy sme privítali aj vzácneho hosťa, ktorý zažil zverstvá holokaustu v časoch vojnovej SR. Špičková odborníčka MUDr. Kleinová prišla medzi žiakov priamo z Izraela a prerozprávala im životný príbeh svojej rodiny. Napriek mnohým tragédiám a nešťastiam nikdy nestratila vieru v dobro, zmysel pre humor, životný optimizmus, odvahu a chuť meniť svet k lepšiemu. Následne sme navštívili miesto jej narodenia – pracovný tábor v Seredi.  Múzeum holokaustu v Seredi predstavuje jedinečné autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu  riešenia židovskej otázky na Slovensku, počas druhej svetovej vojny. Žiaci mali možnosť absolvovať  prehliadku múzea, v ktorom je vystavených množstvo dobových dokumentov, fotografií a predmetov súvisiacich s prenasledovaním Židov na Slovensku doplnenú o odborný výklad a prednášku.