prevencia 1

Aktivity primárnej prevencie

27. januára 2016 sa uskutočnili odborné prednášky primárnej prevencie: pre žiakov II.A triedy na tému Trestno – právna zodpovednosť mladistvých pre žiakov nadstavbového štúdia v I.PA triede na tému “Obchod s ľuďmi” Cieľ prednášok: zvýšiť právne vedomie žiakov – objasniť im rozsah trestno – právnej […]

nbs

Návšteva NBS

Dňa 27.1.2016 sa žiaci maturitných ročníkov z II. PA a IV.PH zúčastnili prednášky o úlohách a postavení Národnej banky Slovenska. Videli zaujímavý film, ktorý im dostupnou formou priblížil funkcie NBS, potom nasledovala prezentácia k danej téme.