Štúdijné obory

študijné odbory (4 – ročné s maturitou) Pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu – 6432 K Pracovník marketingu – 6405 K Čašník, servírka – 6444 K Kuchár – 6445 K Obchodný pracovník – 6442 K Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín – 2949 M Poradenstvo […]

Rada školy

Z histórie Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo 13.4.2000. Odvtedy pôsobí nepretržite až po súčasnosť v intervaloch volebných období. Posledné volebné obdobie začalo 25.10.2012, kedy bolo zvolené nové zloženie Rady školy. RŠ pozostáva z 11 členov, pričom jej zloženie a pôsobnosť je dané príslušnou legislatívou […]

Ponuka vzdelávacích programov

SOŠ Farského 9, Bratislava v zmysle 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní realizuje rekvalifikačné vzdelávacie programy, akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získate osvedčenie s platnosťou na území Slovenskej Republiky. Vzdelávacie programy umožňujú absolventom získať odborné vedomosti a praktické zručnosti […]

Materiálno – technické vybavenie školy

SOŠ Farského 9 prešla za dobu svojej existencie viacerými významnými zmenami, ktoré sa či už priamo, alebo napriamo dotýkali technického rozvoja, nových technológií, pracovných postupov, alebo zariadení potrebných na výučbu. Medzi prioritami našej školy bol vždy záujem poskytnúť študentom najvyššiu možnú kvalitu vzdelania po teoretickej […]

Preukaz žiaka

PREEUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO<226 Vaše otázky, pripomienky a návrhy ku kartám ISIC a EURO 26 zasielajte na e-mail: peter.matus@farskeho.sk   List pre rodičov {pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/list_rodicom.pdf|100%|900|google} Informácie {pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/letak.pdf|100%|900|google} Podrobnejšie informácie {pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/podrobnejsie_letak.pdf|100%|900|google}