POTVRDENIA o akreditácii vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Akreditácia cukrár

{pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/akreditacia_cukrar.pdf|100%|900|google}

 

Akreditácia pekár

{pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/akreditacia_pekar.pdf|100%|900|google}