20.3.2019 sa žiaci IV.PH a V.H…

20.3.2019 sa žiaci IV.PH a V.HA triedy zúčastnili exkurzie v SLOVENSKÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV PIEŠŤANY, a.s. Po úvodnej prezentácii videí v salóniku Milla v hoteli Esplanade mali žiaci možnosť vidieť ubytovacie, stravovacie a kúpeľné zariadenia v Balnea Palace a Balnea Esplanade. Po presune do Thermia Palace […]