20.3.2019 sa žiaci IV.PH a V.H…

20.3.2019 sa žiaci IV.PH a V.HA triedy zúčastnili exkurzie v SLOVENSKÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV PIEŠŤANY, a.s. Po úvodnej prezentácii videí v salóniku Milla v hoteli Esplanade mali žiaci možnosť vidieť ubytovacie, stravovacie a kúpeľné zariadenia v Balnea Palace a Balnea Esplanade.

Po presune do Thermia Palace boli žiaci oboznámení s priestormi nielen hotela, ale aj kúpeľného domu Irma, v ktorom videli unikátne bahnisko a zrkadlisko. Po ukončení exkurzie v hoteli si žiaci prezreli prameň Trajan, bazény so zrejúcim piešťanským bahnom, ochutnali termálnu a minerálnu vodu a prezreli si Kúpeľný ostrov s jeho zaujímavosťami.

Súčasťou exkurzie bolo aj oboznámenie sa s celkovou architektúrou Kúpeľného ostrova a historického centra mesta, vrátane historických víl, ktoré boli sídlom významných piešťanských balneológov. Žiakov zaujala Winterova ulica, Kolonádový most a prehliadka bažantnice a chovu pávov.

Žiaci počas celého dňa boli disciplinovaní, slušní a zaujímali sa o problematiku
kúpeľníctva.

Poďakovanie patrí manažérom pre styk s verejnosťou v oboch hoteloch za pútavý a profesionálny výklad.??