! Pripravujeme od nového školského roku 2020/2021 !

  ! Pripravujeme od nového školského roku 2020/2021 ! Pomaturitné štúdium:  63 18 Q  manažment hotelov a cestovných kancelárií ( v procese schvaľovania) Dĺžka štúdia: 3 roky (denné pomaturitné štúdium pre absolventov strednej školy) Podmienky prijatia: Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou Zdravotná spôsobilosť Ukončenia štúdia: Štúdium […]