Zoznam neprijatých uchádzačov:…

Zoznam neprijatých uchádzačov: študijný odbor 6445K00 kuchár
Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)
O411 Pa Si
1223 Jo Mi
O423 Pa Ma
O301 St Sz
5418 Lu Hi
O503 Ri Ko
5107 Al Ba
O606 Fr K
O915 Št Ja
O116 Do Ka
O916 Sa Ga
O220 Er Vl
1206 Mi Ša
O922 Ad Be
5728 Au Ri
1010 Da Bu
O303 De Be
5213 An Kr
1019 Dá Su
O303 Pa Ja
5315 Te Bu
O304 Iv Ze
O408 Vi Dz
O515 Ja Pa
O201 Ma Ba