Zoznam neprijatých uchádzačov:…

Zoznam neprijatých uchádzačov: študijný odbor 6323K00 hotelová akadémia
Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)
6124 Do Hu
5929 Kl Ša
5120 Va We
O404 Ma Bí
O725 Fi Sa
O411 Pa Si
5220 Ni R
O225 Mi Ša
5731 Ve Vo
O809 Re Me
O515 Ja Pa
5402 An Cs
904 Sa Kr
5407 Va Še
O810 Ju Ha
5125 La Né
5202 La Bl
5331 Le Ny
5304 La H
5617 Já Fa
O101 Do Cs
1225 Pe Mi