Informáciu o novele školského …

Informáciu o novele školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve – https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx… – Informáciu o novej aplikácii HybSaDoma.sk – https://www.hybsadoma.sk/ – A aktualizované informácie o maturitných skúškach – https://www.ucimenadialku.sk/u…/maturity-a-zaverecne-skusky/ Všetky informácie nájdete na stránke – https://www.ucimenadialku.sk/ www.nrsr.sk

Usmernenie na hodnot…

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie , spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (aktualizácia) – Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania: ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok […]