Žiaci maturitných tried IV.PH, IV.VK a V.HA absolvovali dňa 10.05.2022 kariérny workshop, ktorý viedol skúsený odborník z občianskeho združenia „Múdry pes” Ľubomír Dranga, ktorého dopĺňala ako hosť manažérka partnerskej spoločnosti McDonald’s. Workshop mal dve samostatné časti – ako napísať CV, aby ste zaujali, čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali a ako rozbehnúť úspešnú kariéru. 

Cieľom tohto projektu je pripraviť študentov končiacich ročníkov na pracovný trh praktickými radami, ktoré im dávajú konkurenčnú výhodu pri hľadaní zamestnania. Workshopy sa uskutočňujú na školách po celom Slovensku.