LIVING MEMORY

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci  s o. z. Living Memory pripravil aj v tomto školskom roku prednášky o osudoch obetí totalitných režimov a ich prenasledovateľov na Slovensku a proti šíreniu extrémizmu medzi mládežou pod názvom „V demokracii môžeš svoje šance zlepšiť, v totalitnej spoločnosti nie!”

Naša škola opakovane uvítala možnosť zapojiť sa. Dňa 22.03.2022 sa  uskutočnila odborná prednáška pre žiakov I.HA a II.HA triedy. Prednášajúcim bol slovenský historik Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD., ktorý pritiahol pozornosť žiakov stále aktuálnymi témami – demokracia, sloboda, totalita, ľudská dôstojnosť, osobná statočnosť, právny štát, a to aj s presahom k aktuálnemu dianiu na ťažko skúšanej Ukrajine. Výbornú atmosféru umocnila aj živá a otvorená diskusia v duchu hlavnej myšlienky celej prednášky:

Ak zlyháva pamäť, je nutné ju oživovať. Inak je možné znovu zažiť zlo, ktoré tu už bolo. Nechceme byť opäť neslobodní!“