1. Miesto na súťaži „SLOVAK BARISTA CUP“

20. januára 2023 sa uskutočnila celoslovenská súťaž mladých baristov „SLOVAK BARISTA CUP junior“ na Strednej odbornej škole gastronómie a cestovného ruchu v Nitre pod vedením pani riaditeľky Aleny Panisovej.
Na súťaži nás reprezentovala žiačka Ellina Zhelezniak, ktorá sa takejto súťaže zúčastnila prvý krát. Naša Elli získala krásne ocenenie – absolútny víťaz.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa elánu a energie pri ďalších súťažiach.
Prípravu Elli mala pod palcom Ing. Janka Krošláková, ktorá prebiehala na Krúžku baristiky.
Súťažiaci sa predstavili v príprave esspressa, cappuccina a voľného nápoja z kávy. Hodnotené bolo aj nastavenie mlynčeka kávy. Nápoje a technickú stránku hodnotila odborná komisia, ktorej musel každý súťažiaci svoje nápoje odprezentovať. Okrem kvality a vzhľadu nápojov komisia hodnotila chuť, presnosť, rýchlosť, hygienu a komunikáciu súťažiacich s komisármi.
Komisári súťaže boli z Asociácie baristov Českej republiky na čele s pánmi Pospíchalom a Bečkom a za slovenskú republiku to bol špičkový odborník Jozef Augustín.
Podujatie zastrešoval predseda Slovenskej živnostenskej komory pán Oldřich Holiš.
Podotýkame, že tejto celoslovenskej súťaže mladých baristov sa zúčastnili renomované Hotelové akadémie a stredné odborné školy z celej Slovenskej republiky.