nazivo:-zastupitelstvo-bratislavskeho-samospravneho-kraja

NAŽIVO: Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

IV. zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa koná v piatok 12. mája 2023.

Župní poslanci sa zaoberajú viacerými bodmi. Na programe bude napríklad hĺbková obnova historických budov, a to konkrétne energetická úspora budov vo vlastníctve BSK, ako aj schválenie strategického dokumentu „Adaptačný plán BSK na zmenu klímy“. Poslanci budú rokovať aj o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za rok 2022.

Sledujte rokovanie naživo tu:

https://www.youtube.com/watch?v=lUH2TIYotqM

Materiály na rokovanie nájdete tu: