Žiaci maturitných tried IV.PK (študijné odbory kuchár a pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu) a II.PA (študijný odbor spoločné stravovanie) absolvovali kariérny workshop, ktorý viedol skúsený odborník z občianskeho združenia „Múdry pes” pán Ľubomír Dranga. Ako hostia ho dopĺňali manažéri partnerskej spoločnosti McDonald’s. Workshop mal dve samostatné časti – ako napísať CV, aby ste zaujali, čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali a ako rozbehnúť úspešnú kariéru. Cieľom bolo pripraviť žiakov končiacich ročníkov na pracovný trh praktickými radami, ktoré im dávajú do budúcnosti konkurenčnú výhodu pri hľadaní zamestnania.