Kariérny workshop Žiaci matu…

Kariérny workshop Žiaci maturitných tried IV.PH, IV.VK a V.HA absolvovali dňa 10.05.2022 kariérny workshop, ktorý viedol skúsený odborník z občianskeho združenia „Múdry pes” Ľubomír Dranga, ktorého dopĺňala ako hosť manažérka partnerskej spoločnosti McDonald’s. Workshop mal dve samostatné časti – ako napísať CV, aby ste zaujali, […]

Milí žiaci deviatych ročníkov,…

Milí žiaci deviatych ročníkov, ctení rodičia a výchovní poradcovia. Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 29. januára 2019 v našej škole. Pre účastníkov je pripravený bohatý program spojený so zážitkovým predstavením našich študijných a učebných odborov: Hotelová akadémia, Pracovník v hotelierstve […]

20.3.2019 sa žiaci IV.PH a V.H…

20.3.2019 sa žiaci IV.PH a V.HA triedy zúčastnili exkurzie v SLOVENSKÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV PIEŠŤANY, a.s. Po úvodnej prezentácii videí v salóniku Milla v hoteli Esplanade mali žiaci možnosť vidieť ubytovacie, stravovacie a kúpeľné zariadenia v Balnea Palace a Balnea Esplanade. Po presune do Thermia Palace […]