Žiaci odboru “čašník” na SOŠ GaHS, Farského 9 nám predviedli ako urobiť flambované ovocie ?