Preukaz žiaka

PREEUKAZ ŽIAKA ISIC/EURO<226 Vaše otázky, pripomienky a návrhy ku kartám ISIC a EURO 26 zasielajte na e-mail: peter.matus@farskeho.sk   List pre rodičov {pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/list_rodicom.pdf|100%|900|google} Informácie {pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/letak.pdf|100%|900|google} Podrobnejšie informácie {pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/podrobnejsie_letak.pdf|100%|900|google}

Obchod a podnikanie – 6352 M

Pomaturitné štúdium Obchod a podnikanie Kód odboru: 6352 M  Dĺžka štúdia: 2 roky Základné podmienky prijatia: Maturitná skúška v strednej odbornej škole  Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška  Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie  Charakteristika odboruAbsolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, pripravený pre samostatnú prácu v […]

Hospodárska informatika – 6292 M

Pomaturitné štúdium Hospodárska informatika Kód odboru: 6292 M  Dĺžka štúdia: 2 roky Základné podmienky prijatia: Maturitná skúška v strednej odbornej škole  Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška z odborných predmetov  Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie  Charakteristika odboruAbsolvent si osvojí ekonomické pojmy a kategórie, poznatky z […]

Výroba potravín – 2952 L

Nadstavbové štúdium Výroba potravín Kód odboru: 2952 L Dĺžka štúdia: 2 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie učebného odboru záverečnou skúškou  Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška  Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v oblasti potravinárskeho priemyslu  Charakteristika odboruAbsolvent je schopný […]

Spoločné stravovanie – 6421 L

Nadstavbové štúdium Spoločné stravovanie Kód odboru: 6421 L Dĺžka štúdia: 2 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie učebného odboru záverečnou skúškou  Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška  Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v spoločnom stravovaní  Charakteristika odboruAbsolvent je pripravený vykonávať […]

Predavač potravinárskeho tovaru – 6460 H

Učebný odbor Predavač potravinárskeho tovaru Kód odboru: 6460 H  Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní v oblasti  […]

Pekár – 2962 H

Učebný odbor Pekár Kód odboru: 2962 H Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní  Ďalšie možnosti štúdia: 2-ročné […]

Cukrár – 2964 H

Učebný odbor Cukrár Kód odboru: 2964 H Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní  Ďalšie možnosti štúdia: 2-ročné […]

Mäsiar – lahôdkár – 2955 H

Učebný odbor Mäsiar – lahôdkár Kód odboru: 2955 H Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní  Ďalšie možnosti […]

Kuchár – 6445 K

Učebný odbor Kuchár Kód odboru: 6445 H Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača (prekážajú poruchy funkcie pohybového systému, kožné choroby, alergie, poruchy reči a sluchu)  Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné […]

Čašník, servírka – 6444 H

Učebný odbor Čašník, servírka Kód odboru: 6444 H Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača (prekážajú poruchy funkcie pohybového systému, kožné choroby, alergie, poruchy reči a sluchu)  Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné […]

Cukrár – kuchár – 2977 H

Učebný odbor Cukrár – kuchár Kód odboru: 2977 H  Dĺžka štúdia: 4 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠZdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia:  Záverečná skúška  Spôsob ukončenia štúdia:  Výučný list  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C Pracovné […]