26.marca 2024 sa v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera v Piešťanoch uskutočnila súťaž mladých someliérov. Do 21. ročníka sa prihlásilo tridsať súťažiacich z 18 stredných odborných škôl a hotelových akadémií Slovenska a Českej republiky. Našu školu reprezentovali Nikola Chobotová a Kristína Amzlerová, študentky 3. ročníka KČ. Cieľom súťaže bolo preveriť úroveň vedomostí a praktických návykov žiakov z oblasti someliérstva, techniky obsluhy, vinárskej gastronómie, vinárstva i ampelografie. Žiaci si po vylosovaní súťažných čísel napísali odborný písomný test s možnosťou výberu správnej odpovede. Obsah testu zodpovedal doporučenej literatúre a všeobecnému prehľadu v someliérstve.

 

Praktická časť spočívala v degustácii 8 anonymných odrodových vzoriek vína, ktoré na súťaž poskytlo vinárstvo ELESKO, ako produktový partner súťaže. Jednotlivé vzorky vína boli vopred naliate v číslami označených degustačných kalichoch, pričom každý súťažiaci musel opísať základné senzorické vlastnosti vína a na základe nich definovať odrodu použitú na výrobu každého vína. Poradie anonymných vzoriek z produkcie ELESKO Premium bolo nasledovné – vzorka č. 1.: Rizling rýnsky, vzorka č. 2.: Chardonnay, vzorka č. 3.: Pinot Gris (Rulandské šedé), vzorka č. 4.: Gewürztraminer (Tramín korenistý), vzorka č. 5.: Pálava. Po tichých bielych nasledovali tiché červené vína – vzorka č. 6.: Frankovka modrá, vzorka č. 7.: Dunaj, vzorka č. 8.: Alibernet.

 

Ďalšia praktická skúška sa venovala schopnosti žiakov priradiť správny druh vína k vyžrebovanému menu, ktoré si každý zo súťažiacich vylosoval v uzatvorenej obálke. Po správnom priradení vhodného vína žiaci predviedli aj správny postup jeho servírovania a podávania hosťom v reštaurácii.

 

V hodnotiacej komisii pracovalo 5 členov, z ktorých traja boli vylosovaní z prítomných učiteľov a vedúcich majstrov odborného výcviku stredných odborných škôl a hotelových akadémií. Jeden člen komisie reprezentoval organizátora súťaže za kontrolu zberu výsledkov bodového hodnotenia a za ich spracovanie. Odborný garant súťaže viedol prácu celej komisie podľa štatútu súťaže, aby sa zabezpečilo objektívne a odborne správne vyhodnotenie výsledkov každého súťažiaceho v rámci jednotlivých absolvovaných disciplín.

 

Do finále postúpili traja žiaci, ktorí dosiahli v súčte semifinálového hodnotenia najviac bodov. Naše dve semifinalistky v celkovom hodnotení dosiahli skvelé 5. miesto (Nikola Chobotová) a 11. miesto (Kristína Amzlerová). Najvyššie skóre umožnilo nomináciu Michaely Bolečkovej (HAĽW Piešťany), Lívie Pakovej (SOŠ vinársko-ovocinárska Modra) a Radovana Komorovského (HA Liptovský Mikuláš). Finalistom sa bodový výstup zo semifinále nezapočítal do ďalšieho hodnotenia. Začali od nuly, pričom si opäť vylosovali poradie, v akom po obednej prestávke pristúpili do záverečného boja pred komisiu.

 

Prvá disciplína vo finále preverila vedomosti z obsahu vínnej karty. Korektúra chýb dala každému zabrať. Z celkového počtu 7 chýb finalisti odhalili a opravili 4, 5 a 6 zle uvedených údajov. Hlavnou praktickou disciplínou finále bol servis šumivého vína ELESKO Blanc de Blancs Brut, Méthode Traditionnelle v reštaurácii. Všetci traja súťažiaci hosťom i komisii predviedli skutočné majstrovstvo v otváraní i prezentácii sektov, aké by im mohli závidieť aj mnohí aktívni someliéri. Po spočítaní bodov komisia vyhlásila poradie víťazov 21. ročníka súťaže MLADÝ SOMELIÉR 2024:

  1. miesto Michaela Bolečková (HAĽW Piešťany),
  2. miesto Lívia Paková (SOŠ vinársko-ovocinárska Modra),
  3. miesto Radovan Komorovský (HA Liptovský Mikuláš)

 

Všetci súťažiaci dostali od organizátora diplomy a vecné ceny. Hlavné ceny finalistom odovzdal Jozef Viskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja spolu s Vladimírom Hronským, odborným garantom súťaže a Ladislavom Blaškovičom, riaditeľom Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera.

 

Aj my učitelia a majstri odborného výcviku spoločne s vedením SOŠGaHS srdečne blahoželáme žiakom za dosiahnuté výkony a oceňuje ich odborné i osobné nasadenie v súťaži. Zvlášť ďakujeme našim súťažiacim žiačkam, Nikole Chobotovej a Kristíne Amzlerovej, za vzornú reprezentáciu našej školy. Bez úspešnej mladej generácie čašníkov – someliérov, a rovnako ostatných profesií v gastronómii si nevieme predstaviť jej budúcnosť.