Manažment hotelov a cestovných kancelárií

Kód odboru: 6318 Q Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou. Zdravotná spôsobilosť. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška Poskytované vzdelanie: Absolvent získava vyššie odborné vzdelanie  s právom používať titul “diplomovaný špecialista” so skratkou “DiS”. Môže pracovať  v strednom  manažmente […]

Poradenstvo vo výžive – 2950 M

Kód odboru: 2950 M Dĺžka štúdia: 4 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Zdravotná spôsobilosť uchádzača. Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v oblasti výživy, pohybovej kultúry a zdravého […]

Šport a výživa – 2951 M

Šport a výživa – 2951 M Kód odboru: 2951 M Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky Základné podmienky prijatia: – Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ – Úspešné vykonanie prijímacej skúšky – Zdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška   Poskytované vzdelanie: – úplné stredné odborné […]

Obchod a podnikanie – 6352 M

Pomaturitné štúdium Obchod a podnikanie Kód odboru: 6352 M  Dĺžka štúdia: 2 roky Základné podmienky prijatia: Maturitná skúška v strednej odbornej škole  Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška  Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie  Charakteristika odboruAbsolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, pripravený pre samostatnú prácu v […]

Hospodárska informatika – 6292 M

Pomaturitné štúdium Hospodárska informatika Kód odboru: 6292 M  Dĺžka štúdia: 2 roky Základné podmienky prijatia: Maturitná skúška v strednej odbornej škole  Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška z odborných predmetov  Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie  Charakteristika odboruAbsolvent si osvojí ekonomické pojmy a kategórie, poznatky z […]

Výroba potravín – 2952 L

Nadstavbové štúdium Výroba potravín Kód odboru: 2952 L Dĺžka štúdia: 2 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie učebného odboru záverečnou skúškou  Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška  Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v oblasti potravinárskeho priemyslu  Charakteristika odboruAbsolvent je schopný […]

Spoločné stravovanie – 6421 L

Nadstavbové štúdium Spoločné stravovanie Kód odboru: 6421 L Dĺžka štúdia: 2 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie učebného odboru záverečnou skúškou  Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška  Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v spoločnom stravovaní  Charakteristika odboruAbsolvent je pripravený vykonávať […]

Predavač potravinárskeho tovaru – 6460 H

Učebný odbor Predavač potravinárskeho tovaru Kód odboru: 6460 H  Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní v oblasti  […]

Pekár – 2962 H

Učebný odbor Pekár Kód odboru: 2962 H Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní  Ďalšie možnosti štúdia: 2-ročné […]

Cukrár – 2964 H

Učebný odbor Cukrár Kód odboru: 2964 H Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní  Ďalšie možnosti štúdia: 2-ročné […]

Mäsiar – lahôdkár – 2955 H

Učebný odbor Mäsiar – lahôdkár Kód odboru: 2955 H Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon príslušných odborných povolaní  Ďalšie možnosti […]

Kuchár – 6445 K

Učebný odbor Kuchár Kód odboru: 6445 H Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača (prekážajú poruchy funkcie pohybového systému, kožné choroby, alergie, poruchy reči a sluchu)  Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné […]

Čašník, servírka – 6444 H

Učebný odbor Čašník, servírka Kód odboru: 6444 H Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača (prekážajú poruchy funkcie pohybového systému, kožné choroby, alergie, poruchy reči a sluchu)  Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné […]

Cukrár – kuchár – 2977 H

Učebný odbor Cukrár – kuchár Kód odboru: 2977 H  Dĺžka štúdia: 4 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠZdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia:  Záverečná skúška  Spôsob ukončenia štúdia:  Výučný list  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C Pracovné […]

Cukrár – pekár – 2978 H

Učebný odbor Cukrár – pekár Kód odboru: 2978 H  Dĺžka štúdia: 4 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠZdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška  Poskytované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie, klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C  Charakteristika odboruAbsolvent ovláda cukrársku a pekársku […]

Mäsiar – kuchár -2956 H

Mäsiar – kuchár Kód odboru: 2956 H Dĺžka štúdia: 4 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Zdravotná spôsobilosť uchádzača (prekážajú poruchy funkcie pohybového systému, kožné choroby, alergie, poruchy reči a sluchu). Spôsob ukončenia štúdia: Záverečná skúška Poskytované vzdelanie: […]

Hotelová akadémia – 6323 K

Študijný odbor Hotelová akadémia Kód odboru: 6323 K Dĺžka štúdia: 5 rokov Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ Úspešné vykonanie prijímacej skúšky Zdravotná spôsobilosť uchádzača Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na prácu v hotelových a […]

Potravinárstvo – 2940 M

Študijný odbor Potravinárstvo Kód odboru: 2940 M Dĺžka štúdia: 4 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača  Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v oblasti potravinárskeho priemyslu Charakteristika […]

Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín – 2949 M

Študijný odbor Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín Kód odboru: 2949 M Dĺžka štúdia: 4 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača  Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií […]

Obchodný pracovník – 6442 K

Študijný odbor Obchodný pracovník Kód odboru: 6442 K  Dĺžka štúdia: 4 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠÚspešné vykonanie prijímacej skúškyZdravotná spôsobilosť uchádzača  Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška Poskytované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie a príprava na výkon funkcií v obchodných prevádzkach  Charakteristika […]