Dňa 27.3.2019 sme sa opäť spol…

Dňa 27.3.2019 sme sa opäť spoločne zúčastnili dobročinnej akcie „KVAPKA KRVI“ v Národnej transfúznej stanici v Nemocnici Ružinov.

Z 13-tich odberuchtivých nakoniec úspešne darovalo krv až 11 žiakov, čo je veľmi dobrá bilancia. Bolo medzi nimi opäť mnoho prvodarcov.

Dúfame, že sa naše rady nabudúce opäť rozšíria a časom aj nami naštartovaní darcovia dosiahnu také úspechy, ako niektorí naši kolegovia, či žiak:
Ing. Daniela Máziková – Zlatá Janského plaketa
Ing. Edita Brunclíková – Strieborná Janského plaketa
Ing. Andrea Marešová – Bronzová Janského plaketa
Zoltán Sztojka – Bronzová Janského plaketa

Tešíme sa dopredu na ďalší odber. Ďakujeme!