Dni zelá v Stupave

V Stupave sa dňa 4.10.2014 konal VIII. ročník vo varení kapustnice – Dni zelá. Pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja sa naša škola SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava zúčastnila súťaže pod vedením MOV p. Luboša Babuška a hlavnej majsterky OV Ing. Janky Krošlákovej. Kapustnicu varili žiaci študijného odboru kuchár zo IV. MK triedy a žiačka študijného odboru pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu Michaela Mikuličová z III.PH triedy.

Naša kapustnica všetkým návštevníkom, ale aj porotcom veľmi chutila a získali sme tretie miesto. 

Ing. Janka Krošláková, HMOV