Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

{pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/2018_2019/kriteria_prijimacky19.pdf|100%|600|google}