Zoznam prijatých uchádzačov: š…

Zoznam prijatých uchádzačov: študijný odbor 6432K00 pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu
Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)
5325 Do Já
5714 Si Šp
5321 Al Ko
6221 Ve Bo
5101 Va Se
5617 Ve La
5711 Le Ma
5128 Si Li
O511 Ma Ag
O609 Ra Ko
O927 Pe Ša
5923 Ni So
5813 Sa Mi
1017 Ja Ja
5724 Mi Fi
5630 Sa Vi
6124 Do Hu
5618 Ie Me
O419 Vi Kn
O913 Mi Fe
O417 Ol Bo
O417 Be Mí
6030 Nh Vu
6216 Da Hü
O806 Ma Pr
O330 Kv Po
O806 Re Po
5707 Ni Ša
O930 Je Če
O427 Da Lá