Oznámenie

Na základe aktuálnej vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, prechádza naša škola s platnosťou od 06.12.2021 (pondelok) na dištančnú formu vzdelávania. Z tohto dôvodu bude výučba až do odvolania realizovaná online formou (Google Meet) resp. prostredníctvom edupage školy. Podrobnejšie informácie Vám budeme priebežne posielať.
Dôrazne upozorňujeme všetkých žiakov, že majú povinnosť aktívne sa zúčastňovať dištančného vzdelávania, riadiť sa pokynmi triednych učiteľov, jednotlivých vyučujúcich a majstrov odborného výcviku, ktoré budú postupne zverejňované v edupage kontách a na stránke školy.

Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok  20. decembra 2021 a končia sa v piatok 7. januára 2022. Vyučovanie po prázdninách pokračuje 10.1.2022.
V prípade potreby môžete kontaktovať vedenie školy:
PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ školy, tel. 0905/614138, mail: jozef.horak@farskeho.sk
Ing. Janka Krošláková – praktické vyučovanie, tel. 0905/320844, mail: janka.kroslakova@farskeho.sk
Mgr. Jozef Lipták – teoretické vyučovanie, tel. 0907/504076, mail: jozefliptak@centrum.sk.
Žijeme náročné obdobie, prežime ho hlavne v zdraví!