V pondelok 27.5.2024 absolvovali žiaci II.HA triedy, študijný odbor hotelová akadémia, odbornú exkurziu v hoteli Devín. Prezreli si kongresové priestory, hotelovú kuchyňu a apartmán, ktorý patrí medzi najväčšie obytné miestnosti v hoteli. Cez zázemie hotela sa napojili na raňajkovú hotelovú reštauráciu, kde videli priebeh, servis a prestretie prebiehajúcich raňajok. Hotel má aj svoje  Spa centrum s bazénom a malým fitness. Pedagogický dozor zabezpečoval Mgr. Jurčo.