Rozvrh pre II.PA, externá forma štúdia

 Rozvrh pre II.PA, externá forma štúdia

Študijné odbory výroba potravín a spoločné stravovanie

Pondelok 20.09.2021
2 hod. 12.55 – 13.40 hod. ANJ Mgr. Zuštiaková / NEJ Ing. Kohoutová
3 hod. 13.50 – 14.35 hod. ANJ Mgr. Zuštiaková / NEJ Ing. Kohoutová
4 hod. 14.40 – 15.25 hod. KAJ Mgr. Zuštiaková / KNJ Ing. Kohoutová
5 hod. 15.35 – 16.20 hod. PSP Mgr. Ďuriš – celá trieda
6 hod. 16.25 – 17.10 hod. PSP Mgr. Ďuriš – celá trieda

Utorok 21.09.2021
1 hod. 12.05 – 12.50 hod. TEC Ing. Sládečková / CHE Mgr. Gallová
2 hod. 12.55 – 13.40 hod. TEC Ing. Sládečková / MSS Ing. Škarbová
3 hod. 13.50 – 14.35 hod. TEC Ing. Sládečková / CHE Mgr. Gallová
4 hod. 14.40 – 15.25 hod. TEC Ing. Sládečková / HOS Ing. Roth
5 hod. 15.35 – 16.20 hod. ACH Ing. Šidlíková / TEP Ing. Roth
6 hod. 16.25 – 17.10 hod. ACH Ing. Šidlíková / TEP Ing. Roth