V rozhovore Mgr. Petra Pavelk…

“Veľa rodičov v Bratislave si nesprávne myslí, že len gymnáziá sú poriadne školy.” by Veľa rodičov v Bratislave si nesprávne myslí, že len gymnáziá sú poriadne školy. V rozhovore Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, ktorá sídli na Vranovskej ulici v Bratislave. O […]

Prijímacie skúšky – výsledky

Výsledky učebné odbory Výsledky učebné odbory pdfPrijatí_MK_UO pdfPrijatí_CS_UO pdfPrijatí_CK_UO pdfNeprijatí_KU_UO pdfNeprijatí_CU_UO pdfNeprijatí_CS_UO pdfNeprijatí_CK_UO Výsledky študijné odbory Výsledky študijné odbory pdfPrijatí_PHCR pdfPrijatí_KU-SO pdfPrijatí_HA pdfPrijatí_CS_SO pdfNeprijatí_PV pdfNeprijatí_PHCR pdfNeprijatí_KU_SO pdfNeprijatí_HA pdfNeprijatí_CS_SO