Strednej odbornej škole  gastronómie a hotelových služieb Farského 9 v Bratislave sa dostalo mimoriadneho ocenenia, keď 16 študentov našej školy a majstri odborného výcviku Bc. Ivan Garaj a pán Erik Mikuš pod vedením zástupkyne riaditeľa pre praktické vyučovanie Ing. Janky Krošlákovej participovali na slávnostnom inauguračnom obede v prezidenstskom paláci pre nového prezidenta Petra Pelegríniho.

 Bola to nesmierna zodpovednosť, ale hodnotenie z úst najpovolanejších  a osobitne hlavy štátu budú celoživotným zážitkom.
Ďakujeme Vám za skvelú reprezentáciu.
 
PaedDr. Jozef Horák
riaditeľ školy