Someliér, profesia čašníka spojená s vínom

Študenti 3. ročníka SoŠ GaHS absolvovali pod vedením Ing. Vladimíra Hronského, enológa a učiteľa, odbornú exkurziu v rámci cvičenia z techniky obsluhy. Vinárstvo ako súčasť potravinárstva, poznanie klasifikácie i senzorických vlastností hroznových vín, si tak mohli exaktne osvojiť priamo vo výrobnej prevádzke. Prvou zastávkou bol vinársky komplex ELESKO WINE PARK v Modre, kde okrem prehliadky vinohradov a pivnice nazreli aj do zákulisia známej reštaurácie ELESKO Restaurant & Wine Bar. Stretli sa osobne so someliérom Jánom Kolesárom, ktorý tu pracuje a patrí k úspešným absolventom našej  školy.
Druhou zastávkou bola pivnica v rodinnom vinárstve Prof. Fedora Malíka, ktorého mali študenti česť osobne spoznať a porozprávať sa s ním o škole i o samotnej výrobe vína. Témou návštevy boli šumivé vína a ich výroba. Syn pána profesora, Fedor Malík mladší, vinohradník a vinár, objasnil základné princípy výroby šumivých vín tradičnou metódou a prakticky ukázal spôsob ručného striasania a odstreľovania kvasničných kalov z hrdla fliaš šumivého vína pred pridaním expedičného likéru a uzatvorením s korkovými zátkami a košíkmi. Atmosféru i poznatky na záver návštevy umocnil Ing. Vladimír Hronský, ktorý študentom predviedol sabráž (otvorenie fľaše šumivého vína) s pomocou sekery a zopakoval pravidlá správneho a bezpečného otvárania sektov v reštaurácii.
Exkurzie sú pre vzdelávanie našich čašníkov dôležité, pretože pravidelný kontakt s odbornou praxou vo vinárstve, ako aj so samotnými vinármi (výrobcami vína) prospeje k lepšej orientácii mladej generácie, ktorá ukončí vzdelanie a rozhodne sa možno aj pre someliérstvo, ako svoju profesiu budúcnosti.