TRIEDNE AKTÍVY ZRPŠ 07.10.2021

Vážení rodičia,
dňa 7.10. (štvrtok) sa uskutočnia triedne aktívy ZRPŠ v prezenčnej forme o 16.30 hod. v priestoroch školy. Rada rodičov sa stretne o 15.30 hod. v miestnosti č.111.
K tomu, aby ste mohli vstúpiť do budovy školy je potrebné odovzdať tlačivo – Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka, ktoré Vám zasielame spolu z rozpisom tried v prílohe. V prípade, že máte možnosť prineste si ho vyplnené a vytlačené, ak nie, vyplníte ho priamo pri vstupe do školy.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu Vás o prípadných zmenách v organizácií triednych aktívov budeme včas informovať. Vedenie školy