Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy udeľuje podľa §150 ods.5 Zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon)
dňa 14.9.2020 (pondelok) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na teoretickom a praktickom vyučovaní.
Riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu pre párny týždeň pokračuje od 16.9.2020 (streda).