Vega Tv – O najlepší bratislavský rožok

Úspešní juniori

SVOJE SCHOPNOSTI OPÄŤ PREDVIEDLI NA DANUBIUS GASTRO 2019

MLADÍ ĽUDIA UKÁZALI, ŽE PRÍPRAVU NA BUDÚCE POVOLANIE BERÚ VÁŽNE A ZODPOVEDNE

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb na Farského 9 v Bratislave sa opäť zúčastnila medzinárodného veľtrhu gastronómie a cestovného ruchu DANUBIUS GASTRO 2019.
Mladí ľudia aj tentoraz ukázali, že prípravu na budúce povolanie berú vážne a zodpovedne. Nové skúsenosti získali čašníci pri obsluhe hostí pána riaditeľa školy Jozefa Horáka. Počas veľtrhu navštívilo stánok školy viacero významných hostí. Pán riaditeľ rokoval s predsedom BSK Mgr. Jurajom Drobom, MBA, MA a vedúcimi predstaviteľmi BSK. Významné rokovania prebehli aj s predstaviteľmi profesijných organizácií a cechov, najmä s Ing. Tatianou Lopúchovou, predsedkyňou Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov a s p. Oremusom, cechmajstrom Cechu pekárov a cukrárov regiónu Západného Slovenska.
V zručnosti a vedomostiach nezaostávali ani žiaci iných profesií. Nikola Dobijová školu reprezentovala na súťaži baristov SLOVAK BARISTA CUP Junior. Šikovnú žiačku na súťaž pripravovala hlavná majsterka odbornej prípravy Ing. Janka Krošláková.
Hovorí sa, že číslo trinásť prináša nešťastie, no pre cukrárku Lesiu Bučekovú to zrejme neplatí. V 13. ročníku medzinárodnej súťaže „O najlepší bratislavský rožok“ opätovne získala prvé miesto. V súťaži Pekárske výrobky „Maškrty z jadrovín“ a Umeleckom diele na tému „Radosť z jari“ obsadila Sarah Koričárová druhú priečku. Žiačky na súťaž pripravovali majsterky odbornej prípravy p. Angelika Valientová, p. Katarína Morvayová a učiteľ Mgr. Ivan Ďuriš. Vynaložená energia určite stála za to. Je zrejmé, že tradičné remeslá budú mať svojich pokračovateľov aj do budúcna.

https://www.youtube.com/watch?v=UN6_B9RejOE