Zoznam prijatých uchádzačov: š…

Zoznam prijatých uchádzačov: študijný odbor 6445K00 kuchár
Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)
5514 Le Sl
O904 Chr Ba
O710 Ad Vo
O707 Pa Be
O107 Lu Sá
O709 Da Ši
1022 Pa Ga
1222 Ri Hr
O317 Pa Da
6205 Ka Tr
O629 Ro Le
O604 Jo Ri
1104 Lu Pa
O416 To Sz
O806 Re Po