Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov do učebných odborov pre rok 2017/2018

 {pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/1prijaty.pdf|100%|600|google}

 {pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/1neprijaty.pdf|100%|1800|google}