ŽUPNÁ ZABÍJAČKA Ak je škola v…

ŽUPNÁ ZABÍJAČKA

Ak je škola vedená nielen rozumom, ale aj srdcom, odrazí sa to na motivácii študentov. Najmä pri odbornom štúdiu je dôležité budovať v žiakoch vzťah a úctu k remeslu. Skvelý príklad je SOŠ GaHS, Farského 9. Bratislavský samosprávny kraj s touto župnou školou opäť zorganizovali tradičnú zabíjačku, kde sme si vychutnali fantastické čerstvé špeciality od budúcich mäsiarov a údenárov.