2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Riaditeľ Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb v Bratislave vyhlasuje 2.kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022, ktoré sa uskutoční dňa 22.júna 2021 (utorok). Prihlášky je potrebné poslať do 18.6.2021 (piatok) na adresu školy, alebo prostredníctvom edupage https://farskehozssp.edupage.org/register/

 

V prípade nejasností kontaktujte vedenie školy:

 

PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ školy, tel. 0905/614138, mail: jozef.horak@farskeho.sk“>jozef.horak@farskeho.sk

 

Mgr. Jozef Lipták – teoretické vyučovanie, tel. 0907/504076, mail: jozefliptak@centrum.sk