Testy profilových predmetov (MAT, CHE, ANJ, NEJ, SJL) z minuloročných prijímacích skúšok 2018

{pdf=http://www.farskeho.sk/images/TestyPS/TestyPS2018.pdf|100%|600|google}