Zoznam prijatých uchádzačov: š…

Zoznam prijatých uchádzačov: študijný odbor 6323K00 hotelová akadémia
Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)
5306 Kr Mo
5125 Pa Za
5708 Chi Pl
6008 Sa Be
5211 Kr Zá
5722 Je Co
5827 Da Ru
5810 Kr Sm
O529 Ol Pe
5702 Al Še
O804 An Šn
O315 Da La
O803 Da Ta
5925 Te Hv
6125 Si Si
O528 Ol Ma
O112 Dá Se
1202 Sa La
5324 Ni Hr
5815 Zu Sm
5429 Di We
6202 In Cí
O316 Da St
O602 Os Mo
5101 Ka Or
O823 Ma Ča
O707 Mi Ki
O706 De Ba
O705 Ti Cs
O227 Dá Tó
6219 Vi Po
1017 Ja Ja
6105 La De
5930 Ja Sá