bsk-spristupnil-na-svojej-webovej-stranke-interaktivnu-mapu-poskytovatelov-socialnych-sluzieb

BSK sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu mapu poskytovateľov sociálnych služieb

Bratislavský samosprávny kraj sprístupnil na svojej webovej stránke interaktívnu mapu všetkých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sú zapísaní do Registra sociálnej služby. Obyvatelia kraja si môžu prístupným a intuitívnym spôsobom vyhľadať poskytovateľa sociálnej služby podľa životnej situácie, v ktorej sa nachádzajú a podľa vlastných preferencií, napríklad podľa miesta poskytovania, druhu a formy sociálnej služby, typu poskytovateľa alebo si len jednoducho na mape vyhľadajú konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby.

Okrem samotného vyhľadania poskytovateľa Mapa ponúka aj všetky základné informácie o poskytovateľovi sociálnej služby a kontaktné údaje.

Mapa služieb nadväzuje na brožúru Sprievodca sociálnych služieb BSK, ktorú župa aktualizovanú každoročne vydáva. Pomôcka, ktorá prináša nielen základné informácie o sociálnych službách poskytovaných v Bratislavskom samosprávnom kraji, ale aj o tom, kto tieto sociálne služby poskytuje, kde ich poskytuje a pre koho sú určené.