Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

{pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/kriteria2017.pdf|100%|600|google}