Zoznam prijatých uchádzačov: š…

Zoznam prijatých uchádzačov: študijný odbor 6444K00 čašník, servírka
Kód (mesiac a deň z RČ, dve začiatočné písmená z mena a priezviska uchádzača)
5904 Ev Hr
5430 Pa Ri
5128 Si Li
5602 Ni Iš
5517 Fr Pu
5819 Al Dö
6023 Ca Ta
O712 Fi Pe
1019 Ma Dá
1022 Lu Sl
5906 Va Vr
5118 Mo Ru
6001 Mi Sá
O217 To Bú
6426 Lý Ja
6105 Le Fi