USMERNENIE

Milí žiaci a vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva nastupujú stredné školy od 12.10.2020 na dištančnú formu vzdelávania. Z toho dôvodu bude výučba až do odvolania prebiehať online formou (Google Meet) resp. prostredníctvom edupage. Podrobnejšie informácie Vám budeme priebežne posielať.

Oznamuje súčasne žiakom, že zo školy je možné vyzdvihnúť si svoje veci každý pracovný deň v čase od 9.00 do 12.00 hod. za  predpokladu dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení a informovania príslušného triedneho učiteľa a majstra odborného výcviku. Poprosíme prísť v rúškach, rukaviciach a vchádzať do budovy školy postupne podľa usmernenia osoby na vrátnici.

Dôrazne upozorňujeme všetkých žiakov, že majú povinnosť aktívne sa zúčastňovať dištančného vzdelávania, riadiť sa pokynmi triednych učiteľov, jednotlivých vyučujúcich a majstrov odborného výcviku, ktoré budú postupne zverejňované  v edupage kontách a na stránke školy.

Ak nemáte technické vybavenie,  ste povinní kontaktovať triedneho učiteľa resp. príslušného majstra odborného výcviku a učebné materiály si budete vyzdvihovať v stanovenom čase, ktorý bude určený po vzájomnej dohode.

V prípade potreby môžete kontaktovať vedenie školy:
PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ školy, tel. 0905/614138, mail: jozef.horak@farskeho.sk
Ing. Janka Krošláková – praktické vyučovanie, tel. 0905/320844, mail: janka.kroslakova@farskeho.sk
Mgr. Jozef Lipták – teoretické vyučovanie, tel. 0907/504076, mail: jozefliptak@centrum.sk.

 

Čaká nás náročné obdobie, prežime ho hlavne v zdraví!

                                                                                                                           vedenie školy