!!! Mimoriadna správa !!!

Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci a rodičia!
Na základe mimoriadneho online rokovania vedenia Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb rozhodol riaditeľ školy PaedDr. Jozef Horák nasledovne:
V tomto neľahkom období, ktoré prežívame sa veci menia rýchlejším tempom ako sme boli zvyknutí. Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji sa prudkým tempom zhoršuje, pribúdajú i počty nakazených z radov našich žiakov a ich rodičov. Vzhľadom na túto skutočnosť a na aktuálne odporúčania predsedu BSK Juraja Drobu, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, starostov z Bratislavského kraja, mení riaditeľ školy pôvodné rozhodnutie, podľa ktorého mali v pondelok 8.2.2021 nastúpiť na prezenčné vyučovanie žiaci končiacich tried III.A, IV.PK a V.HA. K danému dátumu pokračuje dištančné vzdelávanie všetkých žiakov školy podľa platného rozvrhu vrátane úpravy vyučovacích hodín so začiatkom vyučovania o 7.30 hod.
Uvedomujeme si nevyhnutnosť návratu žiakov do škôl, ale zdravie nás všetkých je pre nás v každej situácií prvoradá priorita. Veríme, že sa postupne situácia znormalizuje a budeme môcť bezpečne otvoriť školu všetkým!

V prípade nejasností kontaktujte vedenie školy:
PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ školy, tel. 0905/614138, mail: jozef.horak@farskeho.sk
Ing. Janka Krošláková – praktické vyučovanie, tel. 0905/320844, mail: janka.kroslakova@farskeho.sk
Mgr. Jozef Lipták – teoretické vyučovanie, tel. 0907/504076, mail: jozefliptak@centrum.sk

Držte sa hlavne v zdraví!
Vedenie školy