Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku

16.12.2015 navštívili žiaci 3. KČ, 2. HA divadelné predstavenie v anglickom jazyku, ktoré sa konalo v kultúrnom dome Zrkadlový háj v Petržalke.

Predstavenie s názvom Americký sen malo u žiakov veľký úspech. Okrem toho, že si mohli preveriť svoju schopnosť porozumieť anglické hovorené slovo, hra je dobrým odrazovým mostíkom pri preberaní maturitných tém ako sú Cestovanie, Multikultúrna spoločnosť a Krajiny, ktorých jazyk sa učím. 

Po skončení predstavenia žiaci odovzdali hercom balíčky so vzorkami pečiva, ktoré sa pečú na našej škole a úplne na záver sa s nimi odfotografovali. 

Mgr. Zuzana Kocková