PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY na školský rok 2019/2020

 

{pdf=http://www.farskeho.sk/images/pdf/2018_2019/POP2019_2020.pdf|100%|600|google}