Online triedne aktívy ZRPŠ 12.01.2022

Online triedne aktívy ZRPŠ 12.01.2022


Vážení rodičia,

vzhľadom na pretrvávajúcu vážnu situáciu budú najbližšie triedne aktívy ZRPŠ realizované v termíne 12.01.2022 (streda) o 16.30 hod. online prostredníctvom aplikácie Google Meet. Triedni učitelia vytvoria link stretnutia, na ktoré sa môžete v danom čase cez edupage školy a Google účet pripojiť. Bližšie informácie dostanete v správe cez edupage od jednotlivých triednych učiteliek a učiteľov.
Zástupcovia tried v Rade rodičov dostanú samostatný link na stretnutie s vedením školy, ktoré sa začne v ten istý deň o 15.30 hod.
So želaním pevného zdravia vedenie školy