Informáciu o novele školského …

Informáciu o novele školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve – https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx…
– Informáciu o novej aplikácii HybSaDoma.sk – https://www.hybsadoma.sk/
– A aktualizované informácie o maturitných skúškach – https://www.ucimenadialku.sk/u…/maturity-a-zaverecne-skusky/

Všetky informácie nájdete na stránke – https://www.ucimenadialku.sk/

www.nrsr.sk